Formální a obsahové náležitosti

Smlouva nevyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Odesílatel je však povinen dopravci na jeho požádání písemně potvrdit objednávku přepravy a na druhé straně je dopravce povinen na požádání odesílatele písemně potvrdit převzetí zásilky. Pro samotný vznik přepravní smlouvy budou rozhodující obecná ustanovení občanského zákoníku upravující kontraktační proces, jakož i ustanovení vyhlášky č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, podle kterých přepravní smlouva vzniká přijetím objednávky anebo převzetím zásilky k přepravě.

Nezbytnými obsahovými náležitostmi této smlouvy jsou:

  • určení smluvních stran,
  • povinnost odesílatele zaplatit přepravné,
  • povinnost dopravce přepravit zásilku do určeného místa a vydat ji určenému příjemci.

Zpět | Zpět na hlavní stránku