Formální a obsahové náležitosti

Z hlediska formálních náležitostí smlouva nevyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Okamžik vzniku smlouvy vyplývá z přepravních řádů. Ve veřejné (pravidelné) silniční osobní dopravě je přepravní smlouva uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem. Smlouva je rovněž uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla. V oblasti nepravidelné silniční osobní přepravy vzniká přepravní smlouva přijetím objednávky dopravcem. 

Nezbytnými obsahovými náležitostmi této smlouvy jsou:

  • určení smluvních stran,
  • právo cestujícího použít dopravní prostředek k přepravě,
  • povinnost cestujícího zaplatit stanovené jízdné,
  • povinnost dopravce přepravit cestujícího do místa určení řádně a včas.

Zpět | Zpět na hlavní stránku