Formální a obsahové náležitosti

Smlouva nevyžaduje ke své platnosti písemnou formu. V případě, že smlouva nebyla uzavřena písemně, je zasílatel oprávněn požadovat na příkazci zasílatelský příkaz (písemný příkaz k obstarání přepravy), jež není podmínkou platnosti uzavřené smlouvy (jedná se jen o právo zasílatele jej požadovat). Z hlediska právní jistoty je pochopitelně vhodné a žádané, aby smlouva byla uzavřena písemně, resp. aby byl vydán alespoň zasílatelský příkaz obsahující podstatné náležitosti smlouvy.

K podstatným obsahovým náležitostem této smlouvy patří:

  • určení smluvních stran,
  • závazek zasílatele obstarat přepravu vlastním jménem a na účet příkazce,
  • určení věcí, jež mají být přepraveny,
  • vymezení místa odeslání a určení,
  • úplatnost.

Zpět | Zpět na hlavní stránku