Formální a obsahové náležitosti

Smlouva vyžaduje ke své platnosti písemnou formu.

K podstatným obsahovým náležitostem této smlouvy patří:

  • určení smluvních stran,
  • vymezení dopravního prostředku (aspoň druhově),
  • dočasnost,
  • úplatnost.

Zpět | Zpět na hlavní stránku