Formální a obsahové náležitosti

Smlouva vyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Nedodržení písemné formy by mělo za následek absolutní neplatnost tohoto právního úkonu.

K podstatným obsahovým náležitostem této smlouvy patří:

  • určení smluvních stran,
  • vymezení dopravního prostředku (alespoň druhové),
  • určení nákladu,
  • stanovení jedné nebo více cest k vykonání (trip charter) anebo smluvené doby, během které budou cesty vykonány (time charter),
  • ujednání výše úplaty.

Zpět | Zpět na hlavní stránku