Formální a obsahové náležitosti

Smlouva ke své platnosti nevyžaduje písemnou formu. Z hlediska právní jistoty závazkového vztahu je však jistě žádané uzavřít smlouvu písemně.

K podstatným obsahovým náležitostem této smlouvy patří:

  • určení smluvních stran,
  • závazek zprostředkovatele obstarat zájemci uzavření smlouvy,
  • obecné vymezení smlouvy (jejího obsahu), jejíž uzavření má být zprostředkováno,
  • úplatnost (tj. určení odměny peněžitou částkou, procentem, resp. určení jiné majetkové hodnoty).

Zpět | Zpět na hlavní stránku