Formální a obsahové náležitosti

Smlouva ke své platnosti nevyžaduje písemnou formu. Z hlediska právní jistoty závazkového vztahu je však vždy žádané uzavřít smlouvu písemně.

K podstatným obsahovým náležitostem této smlouvy patří:

  • určení smluvních stran,
  • závazek zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující k příležitosti zájemce uzavřít (zprostředkovávanou) smlouvu,
  • vymezení smlouvy (jejího obsahu), jejíž uzavření má být zprostředkováno,
  • úplatnost.

Zpět | Zpět na hlavní stránku