Judikatura

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 33 Odo 374/2004: Bylo-li ve smlouvě označené jako zprostředkovatelská ujednáno, že za obstarání uzavření smlouvy neposkytne zájemce zprostředkovateli odměnu, nejde o neplatnou smlouvu zprostředkovatelskou, pokud obsahuje náležitosti jiného smluvního typu uvedeného v části osmé občanského zákoníku nebo pokud ji lze posoudit jako platnou smlouvu smíšenou či nepojmenovanou.

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 20 Co 433/2010: Smlouva zprostředkovatelská je současně i smlouvou spotřebitelskou, jestliže zprostředkovatel provozuje podnikatelsky služby realitní kanceláře a zájemce v právním vztahu se zprostředkovatelem jako podnikatel nevystupuje.

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 28 Cdo 1071/2010: Pojmem „přičinění se“ ve smyslu § 774 obč. zák. se obecně rozumí snaha, píle, úsilí, což odpovídá v daném kontextu výrazu přičiniti se ve smyslu vyvinout velké úsilí, postarat se, vynasnažit se, zasadit se o něco. Návrh zprostředkovatele na odměnu ve smyslu ustanovení § 774 obč. zák. je opodstatněn za předpokladu, že mezi výsledkem, tj. uzavřením požadované smlouvy zájemcem s třetí osobou, a činností zprostředkovatele je vztah příčiny a následku (vztah příčinné souvislosti), opravňující závěr, že nebýt snahy, úsilí zprostředkovatele, směřující k zajištění příležitosti pro zájemce uzavřít smlouvu s třetí osobou, k tomuto výsledku by nedošlo. Závěr v tomto směru odvisí od okolností konkrétního případu a jejich hodnocení ve vzájemných souvislostech.

Zpět | Zpět na hlavní stránku