Legislativa

  • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
  • vyhláška č. 133/1964 Sb., silniční přepravní řád

Zpět | Zpět na hlavní stránku