Legislativa

  • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Zpět | Zpět na hlavní stránku