Legislativa

  • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu

Zpět | Zpět na hlavní stránku