Odpovědnost za škodu

Odpovědnost provozce

Provozce odpovídá objednateli za škody způsobené tím, že sjednaný dopravní prostředek není způsobilý k vykonání určených cest (cesty) na přepravu nákladu nebo k jejich vykonávání během celé stanovené doby. Této odpovědnosti se může provozce zprostit, jen pokud prokáže, že nemohl zjistit či předvídat nezpůsobilost dopravního prostředku ani při zachování veškeré odborné péče.

Zákonná úprava smlouvy o provozu dopravního prostředku v obchodním zákoníku výslovně neřeší poněkud zásadní otázku odpovědnosti provozce za škodu způsobenou na přepravovaném nákladu. V daném případě je však nezbytné užitím přípustné analogie konstatovat, že i pro odpovědnost provozce za vzniklou škodu na nákladu budou platit příslušná ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě o přepravě věci upravující odpovědnost dopravce za škodu na přepravované zásilce. 

Pro odpovědnost provozce za škodu jinak platí příslušná ustanovení obecné úpravy náhrady škody ve smyslu obchodního zákoníku a občanského zákoníku.

Odpovědnost objednatele

Pro odpovědnost objednatele za škodu platí příslušná ustanovení obecné úpravy náhrady škody ve smyslu obchodního zákoníku a občanského zákoníku.

Zpět | Zpět na hlavní stránku