POZOR! Věděli jste, že…?

V případě, že si určený příjemce nevyzvedne zásilku, platí ustanovení § 656 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Platí tedy, že pokud si příjemce přepravované zásilky tuto nevyzvedne ani ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl k tomu povinen, má dopravce právo věc prodat. Pokud dopravce pozná adresu příjemce a jde-li o věc větší hodnoty, je dopravce povinen o možném prodeji příjemce vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Pokud ani na tuto výzvu dopravce není v poskytnuté dodateční lhůtě reagováno, může dopravce nevyzvednutou věc prodat, přičemž má povinnost vyplatit příjemci výtěžek prodeje, po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje však musí příjemce u dopravce uplatnit.  

Zpět | Zpět na hlavní stránku