POZOR! Věděli jste, že…?

Smlouva o přepravě věci má konsenzuální charakter a tudíž se k její platnosti nevyžaduje faktické převzetí zásilky dopravcem. V návaznosti na to, zákon stanoví, že pokud odesílatel nepožádá dopravce o převzetí zásilky v době stanovené ve smlouvě, jinak do šesti měsíců od jejího uzavření, smlouva o přepravě přímo ze zákona bez potřeby jakéhokoliv právního úkonu zaniká. 

Na základě smlouvy o přepravě věci může vzniknout právo na vydání zásilky i třetí osobě – příjemci, tedy osobě odlišné od smluvních stran (dopravce a odesílatel). Musí to však být ve smlouvě výslovně stanoveno a současně musí příjemce o vydání zásilky požádat. V takovém případě na příjemce přímo ze zákona přecházejí nároky týkající se škody na zásilce.

Přímo ze zákona vzniká ručení příjemce zásilky za pohledávky dopravce za odesílatelem vzniklé na základě smlouvy o přepravě věci, jestliže příjemce o těchto pohledávkách věděl anebo musel vědět.

Zpět | Zpět na hlavní stránku