POZOR! Věděli jste, že…?

V případě tzv. samovstupu zasílatele, tedy v případě, že zasílatel sám uskutečňuje přepravu, kterou má jinak na základě smlouvy zasílatelské pouze obstarat, dochází k významné transformaci práv a povinností, mj. i v oblasti odpovědnosti za škodu. Zasílatel nabývá povinnosti dopravce, a tudíž odpovídá i za škodu, která vznikne na zásilce během prováděné přepravy. 

Zpět | Zpět na hlavní stránku