POZOR! Věděli jste, že…?

Ve smlouvě o provozu dopravního prostředku je vždy potřebné sjednat i výši úplaty, nakolik ustanovení obchodního zákoníku týkající se tohoto smluvního typu neupravují povinnost objednatele uhradit tzv. obvyklou úplatu (jak je tomu zásadně u jiných smluv), v případě, že výše úplaty nebyla sjednána. 

Zpět | Zpět na hlavní stránku