POZOR! Věděli jste, že…?

Smlouva o zprostředkování nemůže mít povahu pravidelné a soustavné činnosti (vedoucí k uzavírání smluv), prováděné jedním zprostředkovatelem pro téhož zájemce. V takovém případě by se totiž nejednalo o tento smluvní typ, nýbrž o smlouvu o obchodním zastoupení, jež je upravena v ustanoveních § 652 až § 672a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Ke vzniku práva zprostředkovatele na provizi může dojít i po uzavření smlouvy, za předpokladu, že teprve po jejím zániku je s třetí osobou uzavřena smlouva (§ 644), popřípadě splněna smlouva (§ 646), na kterou se vztahovala jeho zprostředkovatelská činnost.

Zpět | Zpět na hlavní stránku