POZOR! Věděli jste, že…?

Cestující ve veřejné silniční osobní dopravě s platnou místenkou nebo dokladem o zaplacení ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko, kterému z důvodů na straně dopravce nebylo přiděleno místo ve spoji uvedeném na těchto dokladech, má právo na vrácení zaplacené ceny za místenku nebo ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko. V takovémto případě má cestující dále právo na zaplacení částky dopravcem ve výši pětinásobku ceny místenky.

Zpět | Zpět na hlavní stránku