Smluvní strany a jejich základní práva a povinnosti

Smluvními stranami smlouvy o přepravě osob jsou cestující a dopravce.

Na základě smlouvy o přepravě osob vzniká cestujícímu, který za stanovené jízdné použije dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do místa určení řádně a včas.

Základní práva dopravce:

  1. právo na zaplacení jízdného.

Základní povinnosti dopravce:

  1. povinnost přepravit cestujícího do místa určení řádně a včas,
  2. povinnost starat se při přepravě zejména o bezpečnost a pohodlí cestujících,
  3. povinnost při hromadné přepravě umožnit cestujícím používání společenských a kulturních zařízení,
  4. povinnost přepravit cestovní zavazadlo (tj. zavazadlo přepravováno odděleně od cestujícího) do místa určení nejpozději ve stejnou dobu s cestujícím.

Základní práva cestujícího:

  1. právo použít dopravní prostředek k přepravě.

Základní povinnosti cestujícího:

  1. povinnost zaplatit stanovené jízdné,
  2. povinnost dodržovat bezpečnost a plynulost dopravy.

Zpět | Zpět na hlavní stránku