Smluvní strany a jejich základní práva a povinnosti

Smluvními stranami smlouvy o přepravě nákladu jsou odesílatel a dopravce.

Na základě smlouvy o přepravě nákladu vzniká odesílateli právo, aby mu dopravce za přepravné zásilku přepravil do určeného místa a vydal ji určenému příjemci.

Základní práva dopravce:

 1. právo na přepravné,
 2. právo užít k provedení přepravy i jiných fyzických nebo právnických osob.

Základní povinnosti dopravce:

 1. povinnost přepravit zásilku do určeného místa,
 2. povinnost vydat zásilku určenému příjemci,
 3. povinnost na požádání odesílatele písemně potvrdit převzetí zásilky,
 4. povinnost provést přepravu s odbornou péčí,
 5. povinnost provést přepravu ve stanovené lhůtě.

Základní práva odesílatele:

 1. právo na přepravu zásilky do určeného místa a vydání ji určenému příjemci,
 2. právo až do vydání zásilky dávat dopravci nové příkazy.

Základní povinnosti odesílatele:

 1. povinnost zaplatit přepravné,
 2. povinnost na požádání dopravce objednávku přepravy písemně potvrdit. 

Zpět | Zpět na hlavní stránku